This WordPress.com site is the bee's knees

Archive for March, 2018

5th Veda – Mahabharata – Tests by Guru

sathvishayam

ஐந்தாம் வேதம் : 3 J.K. SIVAN

குருவின் சோதனைகள்

கதையைத் தொடரும் முன்பு மீண்டும் நண்பர்களே ஒரு சின்ன அப்பீல். தயவு செய்து மஹா பாரதம் போன்ற பழைய ஐயாயிரம் வருஷ கதைகளை படிக்கும்போது காரண காரியம் தேடாதீர்கள். இக்கால நிலையோடு சாப்பிடாமல் அதில் இழையோடும் குருபக்தி, உண்மை, நம்பிக்கை, தெய்வ பலம் இதை மட்டும் ரசியுங்கள்.

மகா பாரதத்தில் தௌம்யர் என்று ஒரு ரிஷி வருவார். அவருக்கு உபமன்யு, ஆருணி, வேதா என்று மூன்று சிஷ்யர்கள். அவரது ஆஸ்ரமம் அருகே ஒரு சிறு காட்டாறு வெள்ளத்தில் மடை திறந்து விட்டது. ”அதை அடைத்து விட்டுவா, ஊருக்குள் வெள்ளம் வந்து விடும்” என்று ஆருணியை அனுப்பினார் ரிஷி. ஆருணி எவ்வளவோ முயன்றும் மடை வாயை மூட முடியவில்லை. கடைசியில் தானே குறுக்கே படுத்து நீர் வருவதை தடுத்தான்.

”எங்கே, ஆருணி போனான் ? நேரமாகிறதே, போனவனைக்காணோமே” என்று மற்றவரிடம் கேட்ட ரிஷிக்கு அவர்கள் ஆருணியின் நிலைமை சொல்லப்பட்டது.

”அடாடா ஆருணி தானே படுத்து வெள்ளத்தை நிறுத்திக்கொண்டிருக்கிறான். வாருங்கள் அவனைப் போய்ப் பார்க்கலாம் மீட்கலாம்” என்று அனைவரும் சென்றனர். குரு வாய்ச்சொல் மீறாமல் தன்னுயிரையும் லட்சியம் செய்யாமல் மடை வாயில் தன்னையே தடையாக நிறுத்திய நீ இன்று முதல் வேதம் போற்றும் ”உத்தாலகர் என்று பேர் பெறுவாய் ” என வாழ்த்தினார் ரிஷி.

அவருடைய மற்றொரு சிஷ்யன் உபமன்யு. அவனுக்கு ஆஸ்ரம பசுக்களை…

View original post 797 more words

How to perform Sri chakra puja in tamil?

sathvishayam

https://agathiyarjanasidhar.blogspot.in/2017/09/blog-post_2809.html

ஸ்ரீ சக்கர மகாமேரு பூஜை வழிபாட்டு முறை ………

நமக்கு வழிகாட்டும் சக்திதேவிக்கு யந்திர வடிவம் தேவை என்று மகாமேரு யந்திர வடிவை ஏற்படுத்தினார் ஆதிசங்கரர். இதற்கு ஸ்ரீசாயனர், சுரேஸ்வராச்சார்யர், கைவல்யாச்ரமர் போன்ற மகான்கள் தனி வடிவமும் வழிபாட்டு விதிகளும் ஏற்படுத்தினர்.
‘ஸ்ரீவித்யை என்னும் தெய்வக்கலை ரகசியத்தை அறிந்திருப்பவர்கள் பாக்கியசாலிகள்’ என்று சொல்கின்றன, ஸ்ரீசக்கரத்தின் மூல ஆதார நூல்கள். குரு மூலமாக உபதேசம் பெற்று, ஸ்ரீசக்கர பூஜையைச் செய்பவர்கள் இந்த உலகில் மகாபாக்யங்களைப் பெற முடியும் என்கிறது ஸ்ரீவித்யா ரகஸ்யம்.
ஸ்ரீசக்கரத்தின் மகிமை: மேரு மலையின் மீது புஷ்பதந்தர் என்பவரே இந்த சக்கர வழிபாட்டை வரை கலையாக எழுதி வைத்தார் எனவும், விநாயகப் பெருமான் அதற்கு முழுவதுமாக வடிவம் கொடுத்தார் என்றும், ஆதிசங்கரரின் குருவான கௌடபாதர்தான் அதை கிரஹித்து அவருக்கு உபதேசித்தருளினார் என்றும் லிங்கபுராணச் செய்யுள் குறிப்பிடுகிறது.
மறைபுகழும் சவுந்தரிய லகரியினை வகுத்தெழுதும்
விறல் கெழுமு வேழமுகன் விரைமலர்த் தாளினைத் தொழுவாம்.
மகாமேருவின் சமப்படுத்தப்பட்ட வடிவமே ஸ்ரீசக்கரம். சக்தி வாய்ந்த இதன் வழிபாட்டுப் பாடலைத் தமிழில் ‘அம்பிகையின் அழகு அலை’ என்று முதன்முதலாக எழுதித் தொகுத்தவர் வீரை கவிராஜ பண்டிதர் ஆவார். ஸ்ரீசக்கர வரைமுறை விதியை லக்ஷ்மீதரரும் கைவல்யாச்ரமரும் சிறு மாறுதல்களுடன் வரைந்து காட்டினர்.
சௌபாக்கியவர்த்தினி என்ற விதி நூலின்படி 11 பாடல்களால் இதை எப்படி சக்தி பொருந்தியதாக வரைவது என்று அறியலாம். அதன்படி, பிந்து, முக்கோணம், எண்கோணம், இருபத்து கோணம்…

View original post 729 more words

Avoiding Drama

I participated in an interesting discussion in an online class on teamwork recently. The students were lamenting that drama in the workplace is common and very disruptive to good teamwork. While drama is just part of the human condition, I am sure you have experienced unwanted drama and wished there were ways to reduce it.

First, one precaution; There are various different kinds of drama and many different symptoms and sources. In this article, I am discussing the most common kind of drama in the workplace. This is where a person acts out his or her daily frustrations in ways that create chaos and loss of focus that hurt the productivity, effectiveness, and teamwork of the group. I am not addressing the serious drama caused by mental illness or tragic events.

Let’s take a look at the seeds of this problem to identify some mitigating strategies. Drama is a result…

View original post 404 more words

Successful Supervisor 70 Reduce Drama

I participated in an interesting discussion in an online class on teamwork recently. The students were lamenting that drama in the workplace is common and very disruptive to good teamwork.

Drama on the shop floor can produce dangerous situations for the supervisor. While drama is just part of the human condition, I am sure you have experienced unwanted drama and wished there were ways to reduce it.

First, one precaution: There are various different kinds of drama and many different symptoms and sources. In this article, I am discussing the most common kind of drama in the workplace, where a person acts out his or her daily frustrations in ways that create chaos and loss of focus that hurt the productivity, effectiveness, and teamwork of the group. I am not addressing the serious drama caused by mental illness or tragic events.

Let’s take a look at the seeds of this…

View original post 547 more words

When You Think It Is Time For A Raise

Practical Practice Management A Division of Top Practices

What do you do when you think it is time for you to receive a pay raise?  Maybe your last raise was a year ago and you are under the impression that one should be coming soon, but you really don’t know how the company handles raises and you are a little uncomfortable to ask.

Well structured businesses have protocols when it comes to pay increases and employees are made aware of them when they are hired. This elements the issue of “when is a raise is due? and what needs to be done to get it.” Many large corporations have a policy for raises, but most small employers do not and this can cause issues.

If an employer does not have such a policy what should an employee do if they feel it is time for a pay increase?  There are 3 key components to think through and document…

View original post 463 more words

Fresh

Mindfulbalance

Today is the Spring Equinox – from the Latin “equal night”, when there is equal light and dark in our day –   marking the beginning of Spring for countries in the Northern Hemisphere.

We, the older ones,
Call it Spring,
And we have been through it
Many times.

But there is still nothing
Like the children bringing home
Such happiness
In their small hands.

Mary Oliver, Children, It’s Spring

View original post

Our view for the day

Mindfulbalance

Meditation is the natural process of becoming familiar with an object by repeatedly placing our minds upon it. Whatever we’re doing, we always have a view; we’re always placing our mind on one object or another. For example, when we get up in the morning and we’re anxious about something, anxiety becomes our view for the day: “What about me? When will I get what I want?” The object of our meditation is “me.”
Sakyong Mipham Rinpoche

View original post

Change and constancy

Mindfulbalance

Your job may change, your relationships may change, your body may change, your beliefs may change, your desires may change, your ideas about your role in the world may change, but the essence of who you are is the continuity of awareness that has no beginning or end. Your thoughts, beliefs, expectations, goals, and experiences may come and go, but the one who having the experiences – the experiencer – remains.

Deepak Chopra, The Seven Spiritual Laws of Yoga

View original post

Character and Core Values

Compass Leadership: Creating a Circle of Success

Is General Schwarzkopf referring only to military strategy? No! The General’s comment refers to anyone and any strategy. Without a strong set of core values, one’s plan of action will be unrestrained, never a thought any value system. Recent history is replete with examples of actions and behaviors toward material rewards without a serious thought of any moral and ethical standard.

But, is it always only about morals and ethics. Leadership authors and professionals tell us that Core Values encompasses several other leadership traits and behaviors.

Maybe it is time for a review of Core Values, its origin, principles and ideals. So what are Core Values, and what is the make-up of these personal guidelines? Why do leaders exhibit amoral and immoral behaviors, knowing of the high moral standards of society?

The derivative ideal of morals and ethics is the Natural Law, which as Aristotle points out in his Nicomachean…

View original post 880 more words

Monday Zen Humor

Tag Cloud