This WordPress.com site is the bee's knees

sathvishayam

ஐந்தாம் வேதம் J K SIVAN
மஹா பாரதம்
அர்ஜுன சுனாமி

நினைவு தெரிந்த நாள் முதலாக மகா பாரதம் கதைகளை அம்மா முதல் அத்தனை பேரும் வித விதமாக சொல்லி நிறைய கேட்டிருந்தும், நானே படித்தும் எழுதியும் 80வருஷம் ஆன போதிலும் பாரத தாகம் தீரவில்லை. அதில் வரும் வீர புருஷர்கள் தனது கொள்ளுப்பாட்டனார்கள் என்று அறிந்தால் ஜனமேஜயனுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கும் பாரதம் கேட்க? என்று சற்று சிந்திப்போம்.

”வைசம்பாயனரே, என் முன்னோர்களின் பெருமையை, அதுவும் அர்ஜுனனின் கம்பீரத்தை, வலிமையை நீங்கள் சொல்லும்போது நான் அங்கே நேரிலே இருப்பது போல் உணர்கிறேன். அப்புறம் என்னவாயிற்று?”

”பீஷ்மன் சொன்னவாறே மூட்டையைக் கட்டிக்கொண்டு துரியோதனன் உடனே ஹஸ்தினாபுரம் நோக்கி திரும்பினான்” என்று ஆரம்பித்தார் முனிவர்.

” இடது பக்கம் அஸ்வத்தாமன், வலது பக்கம் கிருபர் பாதுகாப்பில் நடுவே துரோணர் என்று நாம் அர்ஜுனனின் தாக்குதலை சமாளிக்கவேண்டும். பின் புற தாக்குதலை நான் பார்த்துக் கொள்வேன். கர்ணன் தேரில் பக்க பலமாக அனைவருக்கும் உதவட்டும்” என்று பீஷ்மர் அணி வகுத்தார்.

”ஆஹா, அதோ பசித்த புலியாக, வெகு வேகமாக தேரைச் செலுத்திக் கொண்டு நம்மை எதிர்நோக்கி ஒருவனாகவே அர்ஜுனன் வருகிறான். தயாராகுங்கள் ” என்றார் பீஷ்மர்.

”உத்தரா, நேரே தேரை செலுத்து. துளியும் பயப்படாதே உன்னையும் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது. அதோ எதிரே இளைஞனாக ரிஷி குமாரன் போல் நிற்கும் மாவீரன்தான்…

View original post 625 more words

Advertisements

Leading with Trust

“You’re not the boss of me!” That was the phrase my younger sister would frequently yell at me during our youth when I was being the domineering big brother. If you’ve had kids, been around kids, or were a kid (that qualifies all of us), then you’ve probably heard the phrase too. Whether it’s the older sibling who thinks she knows better, the playground bully establishing his dominance, or the teacher’s pet who somehow always gets her way, kids enjoy bossing others around.

Strangely enough, adults seem to like it too. We see it all the time in our workplaces where supervisors or managers create toxic environments because of their need to exert authority and control. The only one who wins in this type of culture is the boss. The people and the organization as a whole suffer.

So how do you know if you’re a boss or a leader? Here…

View original post 552 more words

Research Digest

ByChristian Jarrett

Studies of identical and non-identical twins indicate that our self-esteem is influenced by the genes we inherited from our parents, but also, and perhaps slightly more so, by environmental factors. And according to a new study in Journal of Personality and Social Psychology, these environmental influences started playing a lasting role very early in life.

Ulrich Orth at the University of Bern has reported evidence that, on average, the higher the quality of a person’s home environment when they were aged between 0 and 6 years – based on warm and responsive parenting; cognitive stimulation; and a safe, organised physical environment – the higher their self-esteem many years later in adulthood.

View original post 770 more words

Research Digest

GettyImages-665831230.jpgByChristian Jarrett

Do you think you are closer to your “true self” today than in the past? If so, is this a work in progress? Will the you of the future be even more authentic than you are today?

A pair of US psychologists recently put these kind of questions to over 250 volunteers across two studies, to find out if there is a general pattern in the way that we think about the development of our true selves.

Reporting their findings in Self and Identity, Elizabeth Seto and Rebecca Schlegel found there is a tendency for us to see ourselves as becoming progressively more authentic through life. “If these reflections are at all reflective of how people feel in real time,” they concluded, “it is possible that people believe they will be the closest they have ever been to who they really are when they…

View original post 525 more words

Research Digest

GettyImages-643844240.jpgByChristian Jarrett

In truth, so much of what happens to us in life is random – we are pawns at the mercy of Lady Luck. To take ownership of our experiences and exert a feeling of control over our future, we tell stories about ourselves that weave meaning and continuity into our personal identity. Writing in the 1950s, the psychologist Erik Erikson put it this way:

To be adult means among other things to see one’s own life in continuous perspective, both in retrospect and in prospect … to selectively reconstruct his past in such a way that, step for step, it seems to have planned him, or better, he seems to have planned it.

Alongside your chosen values and goals in life, and your personality traits – how sociable you are, how much of a worrier and so on – your life story as you tell it makes…

View original post 994 more words

Zen Flash

The mind is luminous, but it is stained by defilements that come from without. Ordinary folk do not realize this, so they do not cultivate the mind. The mind is luminous, but it can be cleansed of defilements that come from without. This the noble disciples understand, so they do cultivate the mind.


– Buddha

Anguttara Nikaya I. 10

View original post

Zen Flash

Image may contain: 4 people, people smiling, outdoor

 Time is always moving on; nothing can stop it. We can’t change the past, but we can shape the future. The more compassionate you are, the more you will find inner peace.

View original post

Tag Cloud